Obsługa celna

Obsługa celna

W ramach kompleksowej współpracy zapewniamy odprawy celne w eksporcie i imporcie, odprawy fiskalne w europejskich portach lotniczych i morskich oraz odprawy w procedurze uproszczonej.

Współpracujemy z zaufanymi agentami, posiadającymi status zaufanego przedsiębiorcy (AEO), co pozwala na skrócenie formalności celno-podatkowych