Magazynowanie, składowanie, przeładunki

Firma Nord logis specjalizuje się nie tylko w transporcie! Oferujemy również składowanie i magazynowanie krótko oraz długoterminowe, a ponadto także usługi przeładunkowe we współpracy ze sprawdzonymi partnerami na terenie całego kraju.